5 AUGUSTI 2022

Tidigare VD på Sunfleet, Peter Algurén, går in i bildelningstjänsten Heap

Peter Algurén tror starkt på att bildelningskonceptet är framtiden men ser hinder för tillväxt för företag som erbjuder stationbaserad bildelning som är beroende av att det finns parkeringutrymme i storstäderna för deras egna bilflotta. Han går därför in som aktiv styrelsemedlem i peer-to-peer företaget Heap där privatpersoner delar bilar med varandra.

– Allt fler parkeringsplatser byggs bort från städer till förmån för en mer hållbar och levande stadsplanering. Detta bör främja bildelning men stationära bilpooler får inte den mängd platser de behöver för att kunna möta efterfrågan. Delning av privata bilar har dock en närmast obegränsad potential i volym och geografisk täckning. Bildelning mellan privatpersoner är dessutom ett hållbart alternativ då redan producerade bilar används mer resurseffektivt istället för att nya bilar beställs. Bilars klimatpåverkan från produktion är större än vad många tror. Detta blir än mer relevant i den kommande elektrifieringen då tillverkning av en elbil står för en mycket stor del av utsläppen relativt användningen, säger Peter Algurén.

Heap är inte det enda företaget som jobbar med peer-to-peer carsharing, företaget är dock den enda aktören i Sverige där alla bilar i plattformen kan bokas helt digitalt via en app. Privatpersoner behöver då inte mötas för att lämna över nyckel.

– Heap gör peer-to-peer på rätt sätt med ett imponerande team med hög teknisk kompetens och stort fokus på kunder och användarvänlighet. Delning mellan privatpersoner har hittills varit lite för krångligt men detta bolag har kapaciteten att ändra på det. Jag tror vi nu kommer se en brytpunkt nu där peer-to-peer får sitt genombrott, säger Peter Algurén.

Presskontakt: Carl Törnström, CEO
[email protected]
+46 76 011 25 25

bg logo