Frågor och Svar

Heap är en bildelningstjänst för privatpersoner så att de på ett smidigt sätt kan hyra ut sin bil till andra privatpersoner när de själva inte använder den. En s k peer-to-peer-lösning. Tjänsten är app-baserad och en hårdvara installeras i bilen som gör det möjligt att hantera bokningar, betalningar, öppning och låsning av bil.
Att du har en bil som är kompatibel med Heaps hårdvara, att din bil är uthyrningsbar minst 3 dagar/vecka till hyrestagarna, att du tillåter oss att sätta dekaler på bilen för att hyrestagaren lättare skall hitta bilen och att bilen finns inom ett område där bildelning fungerar. Fordonet ska: - vara registrerat i Sverige - vara en personbil eller bil med en totalvikt om högst 3 500 kg om det är en lätt lastbil - vara påställt - omfattas av en trafikförsäkring - vara utrustat med, av Svenska Stöldskyddsföreningen, godkänd spårutrusning, om marknadsvärdet överstiger 1 miljon kronor. - inte h kört längre än 300 000 kilometer - inte vara registrerat för yrkesmässig användning - inte vara belagt med körförbud
Nej det kostar i nuläget ingenting att gå med i Heap. Ingen kostnad för hårdvaruinstallation, ingen månadskostnad och ingen bindningstid. Däremot krävs det att du följer Heaps regler för hur mycket din bil måste vara tillgänglig för uthyrning, att underhåll av bilen sköts kontinuerligt, att bilen är städad och tvättad, att den har minst 25% drivmedel i tanken vid uthyrning m.m
Från mitten av augusti 2022 skriver alla nya bilägare på ett avtal med Heap för uthyrning av sitt fordon. Före denna tidpunkt fanns inget skrivet avtal utan Heap och bilägaren tillämpade en ömsesidig efterlevnad av Heaps "Allmänna villkor" och prisbild som ett avtal. Fortsatt gäller som tidigare, att har man som bilägare hos Heap lagt ut sin bil för uthyrning och registrerat ett konto i Heaps plattform, innebär ett godkännande från båda parter.
Du ska kunna lägga ut din bil för uthyrning minst 3 dagar/vecka, t ex 84 av en veckas 168 timmar. Du lägger själv upp ett schema i appen för de tider du vill och kan hyra ut.
Det beror på hur mycket du hyr ut din bil. Med tiden kan en bil som hyrs ut ofta och har hög beläggning, ge inkomst ända upp till 5.000 kr/mån före skatt. Målet är att alla bilägare ska tjäna 1.000–5.000 kr /månad
Du som uthyrare får ca 70% av intäkten, Heaps ca 10% (vilket inkluderar hårdvarukostnad, administration, supportfunktion m m) och ca 20% går till försäkringsbolaget.
Ett tips är att titta på månadsinkomsten i stället för på timpriset. Heaps snitt för uthyrning ligger någonstans mellan 1.500 – 5.000 kr/månad. Omsättningsrekordet ligger just nu på 14.000 kr en månad.
Ja, inkomsterna från uthyrningen beskattas för närvarande som inkomst av kapital och har skattesatsen 30%. Du har dock rätt att göra avdrag på 9 kr/mil som din bil har rullat under uthyrning. Detta för att kompensera för värdeminskningen. Om du kan visa på att du fått en större värdeminskning till följd av uthyrningen, kan du ha rätt till högre avdrag. Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig. Hyr du ut bilen väldigt mycket och når en hyresinkomst över 37.500 kr/år räknas din inkomst som näringsverksamhet och är inte längre momsbefriad. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets webbsida. För att göra det enkelt för dig kommer du i slutet av varje år få en rapport med alla uthyrningar av din bil med ditt beräknade skattepliktiga belopp samt en instruktion om var du ska fylla i siffran i din deklaration. Tänk på att du är personligt ansvarig att redovisa korrekta uppgifter till Skatteverket.
Se bara till att nyckeln finns på anvisad plats i bilen, så löser vi resten. Hårdvaran i bilen sköter nyckelhantering och uthyrning via vår app. Du slipper därmed att möta upp hyrespersoner för att lämna och hämta bilnyckeln. Hårdvaran, som endast är något större än en mobiltelefon, installeras på en Heap-auktoriserad verkstad. Heap står för kostnaden för hårdvara och installation. OBS! Viktigt att du låser bilen med appen innan den ska hyras ut för att hårdvaran ska fungera.
Självklart ska du själv ha tillgång till din bil när du behöver. Ta då bort bilens tillgänglighet i appen så den inte blir uppbokad av hyrestagare. Viktigt är att du sedan öppnar din bil via appen och INTE med bilnyckeln. Använder du nyckeln kommer inte nästkommande hyrestagare in i din bil, du går miste om hyresintäkter och vi får en missnöjd hyrestagare.
Vi tror generellt att en bil är mest attraktiv för uthyrning i de mer tätbebyggda delarna av en stad, där det är svårt att ha och få en P-plats. Även i ett större bostadsområde eller ett område med dåliga kollektiva transportmedel är intressant. Har du en idé, hör av dig!
P-platsen måste vara lättåtkomlig och bilen får inte stå i ett låst garage eller på en plats som kräver att man har nyckel, kod el dyl. Platsen måste vara tillgänglig dygnet runt.
Vi gör en körkorts- och belastningsregisterkontroll. Dessutom kräver vi identifiering via BankID både före och efter bokningen.
I nuläget kontrollerar vi ålder, körkortsinnehav samt verifierar med BankID.
Nej, vår försäkring ligger ovanpå din vanliga försäkring och täcker allt som händer med bilen under uthyrd tid. Under övrig tid gäller din vanliga försäkring precis som vanligt. Eftersom vi tar hand om eventuella försäkringsärenden under hyresperioden påverkas inte din premie eller bonus om något händer med bilen.
Vi hoppas naturligtvis att du som bilägare slipper skador på bilen när den hyrs ut genom oss, men skulle det ändå ske, kommer hyrestagaren att kontakta oss för hjälp. Vi upprättar ett skadeärende hos vårt försäkringsbolag och informerar givetvis också dig. Som bilägare ska man titta till sin bil senast 48 timmar efter en avslutad bokning för att t ex upptäcka skador eller böter.
Om en skada uppstår när bilen är uthyrd, är det hyrestagaren som står för självrisken. Uppstår en skada när bilen inte är uthyrd genom oss är det precis som vanligt du som bilägare som står för självrisken.
Kunden dokumenterar bilens skick före och efter hyresperioden. Dokumenterar man inte enligt Instruktionen blir man skadeståndsskyldig enligt våra Allmänna villkor.
Vi tillämpar flera metoder för att säkerställa att du som bilägare får tillbaka bilen i ett gott skick när den varit uthyrd. Hårdvaran som monteras in i bilen hanterar inte bara bilens låsmekanism, utan den styr också bilens startspärr. Det innebär att om någon olovligen brukar bilnyckeln kommer bilen inte att kunna starta. Därtill är bilen spårbar via GPS. För att använda vår tjänst nyttjas BankID, vilket gör att vi har full kontroll över vem som använder tjänsten och kan stänga av personer som missköter sig. Skulle det mot förmodan ändå hända något med din bil kan du vara trygg med att bilen är helförsäkrad när den är uthyrd. Vi hjälper dig!
Ingen blir glad av att mötas av en tom tank. Du bör därför se till att det alltid finns minst en fjärdedelstank bränsle kvar i bilen innan uthyrning. Du behöver inte städa bilen inför varje uthyrning men en god regel är att försöka hålla bilen i det skick du själv skulle vilja finna den. Tänk på att en ren och fräsch bil lättare blir uthyrd igen. Tillse att du inte förvarar lösa värdesaker i bilen. Lägg gärna t ex en borste i bilen så blir det lättare för hyrestagaren att lämna bilen i fint skick.
Vill du inte längre vara en Heapster, så säger du upp samarbetet via ett meddelande till oss med gärna 1-2 månaders framförhållning, men är det bråttom kan vi ofta lösa det på 2-3 veckor. Vi bokar tid på verkstaden för urmontering av hårdvara och du tar själv bilen till verkstaden på angiven dag.
Heap finns i nuläget i Göteborg och Linköping men fler städer är på gång.
Har du fått en faktura från Transportstyrelsen, betalar du fakturan och skickar en kopia och en spec till oss. Vi ser till att du får rätt summa tillbaka. I nuläget bjuder alltså Heap på trängselskatten.
Nej tyvärr! Man måste ha haft körkort i minst 2 år och vara minst 21 år gammal för att få köra en Heap-bil.
Bilägaren ansvarar huvudsakligen för att bilen ska vara tankad vid uthyrning. Dock behöver den inte alltid vara fulltankad men inte heller tom tank. Gärna halvtankad eller minst fjärdedelstank är en bra grundregel. Bilägaren kompenseras för bränsle genom att de får en viss del av kilometerkostnaden. Fördelningen av intäkter räknas samman månadsvis och betalas ut till bilägaren. I vissa fall har hyrestagaren betalat mer för drivmedel än vad deras bokning kostade och då får Heap reglera detta gentemot både bilägaren och hyrestagaren. Exempel 1: Sara slutför en bokning för 500 kr. Under bokningens gång tankar Sara bilen för 300 kr. Tankningen är billigare än bokningen så Heap tar bort 300 kr från bokningskostnaden. Exempel 2: Sara slutför en bokning för 500 kr. Under bokningens gång tankar Sara bilen för 700 kr. Tankningen är dyrare än bokningen. I detta fall betalar Heap ut 200 kr via krediter att använda sig för i appen.
Det finns mindre transportbilar bland våra Heapbilar. Om du bokar via vår hemsida https://heap.co/boka, kan du selektera ut vilken typ av bil du önskar hyra
Heap undersöker vems felet är. Är det hyrestagarens fel och denne har fått boten under själva bokningen, så ska denne betala boten omgående och skicka en kopia till Heap. Är det bilägarens fel så betalar bilägaren. Hittar bilägaren boten efter avslutad bokning eller får en faktura på boten, betalar denne boten omgående och skickar in ett ärende till Heap som reglerar kostnaden. Som bilägare ska man titta till sin bil senast 48 timmar efter en avslutad bokning för att t ex hinna åtgärda en kvarlämnad bot.
Bilarna bokas generellt mest under helger, fredag-söndag samt under sommarmånaderna.
Det är upp till bilägaren att bestämma om man får ha med sig djur i bilen eller ej. Läs noga bilägarens text i appen så ska det framgå där vad som gäller. Står det ingenting om djur i bilen, så är det inte tillåtet.
Vår försäkring gäller i Sverige, Norge, Danmark och Finland så till dessa länder är det OK att ta en Heap-bil. Vill en hyrestagare ta bilen till ett annat land än dessa, måste detta godkännas av Heap och bilägaren. Se försäkringsvillkor: https://www.omocom.insurance/Heap/Terms
bg logo