21 DECEMBER 2022

Heap Carsharing: 2023 vill vi se dubbelt så många delade bilar i Göteborg

Personbilar i stadsmiljö är stillastående ungefär 96 procent av tiden. I Göteborg stad finns det 178 000 bilar och i länet hela 730 000 stycken. Detta är inte bara oekonomiskt, det skapar också ett onödigt klimatavtryck. Om Göteborg ska uppnå det ambitiösa målet om att bli en klimatneutral och ekologiskt hållbar stad 2030 måste vi tillsammans bli bättre på att tillvarata våra resurser.

Näst efter raffinaderierna är vägtrafiken den största källan till geografiska utsläpp av växthusgaser i Göteborg. I strävan mot ett klimatavtryck som är nära noll har Göteborg stad därför satt tydliga delmål kopplat till transporter – som att klimatpåverkan från transporter ska minska med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010. Men för att uppnå klimatmålen krävs det ett gemensamt krafttag och såväl företag som privatpersoner kan göra en viktig skillnad genom en så enkel sak som bildelning.

De positiva effekter som en ökad nyttjandegrad av bildelningstjänster skulle bidra till är många. Människor som använder sig av en bildelningstjänst blir i regel mer medvetna om sina bilresor och minskar på så sätt antalet onödiga körsträckor. För vissa bilägare kan en delningstjänst ersätta att ens äga en bil överhuvudtaget och för andra kan det ersätta att skaffa en andra bil. Det i sin tur leder till minskad klimatpåverkan och bättre luftkvalitet samt minskad trängsel och bullernivå. I längden minskar bildelning även efterfrågan på och produktion av nya bilar. Men inte nog med de positiva effekterna för vår planet så är bildelning ett ekonomiskt lönsamt alternativ för både bilägare och hyrestagare. Bilägare kan tjäna tusenlappar i månaden på att hyra ut sin bil under perioder då bilen annars hade stått still och hyrestagare slipper de stora kostnaderna som bilköp och ägandeskap medför.

Tillsammans för ett cirkulärt Göteborg

I skrivande stund har vi 120 anslutna bilar till vår bildelningstjänst i Göteborg. Förvånansvärt få med tanke på stadens 178 000 bilar och de många fördelar som bildelning medför. År 2023 vill vi på Heap att antalet delade bilar bland stadsborna ska vara minst 400. För att nå dit kommer vi fortsätta arbeta för att göra det attraktivt och smidigt för göteborgarna att göra cirkulära val i sin vardag. Vi är oerhört glada över det gensvar vi mött av både användare och andra aktörer. Vi har en lång väg kvar att gå tills vi når stadens klimatmål men tillsammans kan vi skapa en betydande skillnad. Framöver hoppas jag se fler bidra till en positiv utveckling för delningsekonomin. Det är dags att öka takten nu.

/ Carl Törnström, vd och medgrundare Heap Carsharing

bg logo