Woman smiling inside a car

Jobbpendla billigare? Vad innebär nya reseavdraget?

Ett nytt år närmar sig. Har du koll på vilka regler som gäller kring avdrag för resa med bil och att jobbpendla? Ett nytt regelverk skulle ha införts men nu verkar det som att det befintliga systemet blir kvar, men med några prisjusteringar.

Reseavdrag innebär att den som kör sin egen bil mellan hemmet och jobbet kan göra avdrag för kostnaden i inkomstdeklarationen. Riksdagen beslutade om ett nytt reseavdrag som skulle införas till årsskiftet 2022/2023. Den nya regeringen som tillträdde under hösten 2022 har däremot meddelat att de vill behålla reseavdraget som det är idag, med vissa justeringar.

Vad ändras om regeringen slopar det nya förslaget?

Den nya modell som skulle införts hade inneburit att alla som jobbpendlar skulle få en skattereduktion baserat på avståndet mellan hemmet och jobbet. Dessutom skulle det vara färdmedelsneutralt och påverkas av hur du väljer att ta dig till arbetet. Anledning till det var att uppmuntra samåkning, kollektivtrafik, cykling och andra hållbara resealternativ framför resande med egen bil.

Vad innebär det justerade reseavdraget?

Skulle regeringens förslag genomföras innebär detta att reglerna fortsätter att vara de samma som idag. En skillnad är dock att vissa ersättningsbelopp höjs eftersom kostnaderna för att köra bil har ökat. Schablonbeloppen föreslås därmed att höjas för att spegla de ökande och faktiska kostnaderna för resorna. Det genomförs i så fall från och med 1 januari 2023.

Regeringens förslag för ett justerat reseavdrag är:

– Avdrag för arbetsresor med egen bil: höjs från 18,50 till 25 kronor / mil.

– Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil: höjs från 6,50 kr respektive 9,50 kronor till 12 kronor / mil.

- Avdraget för förmånsbilar (elbil eller hybrid): oförändrat, dvs det är kvar på 9,50 kronor / mil.

Spara pengar på dina bilresor

För dig som vill göra besparingar för resor med bil till arbetet har vi på Heap några tips:

· Samåk med grannar, vänner eller kollegor och dela på kostnaden. Genom att fylla så många säten som det går, är det bättre både för plånbok och miljö.

· Planera din körning. Kan du jobba hemma någon dag? Kan du göra flera ärenden vid samma tillfälle? Samordna ärenden med vänner och hjälp varandra.

· Dela din bil och tjäna pengar. Om du har egen bil som ibland står parkerad – välj att hyra ut den till grannarna via Heap.

bg logo