A plant growing

Hur kan hyrbil genom heap vara både billigare och miljövänligare än traditionella hyrbilsföretag?

Klimatkompensation

Det är vanligt att förknippa “gröna” alternativ med högre kostnader. T.ex. klimatkompenserade flygresor eller köttsubstitut som Oumphf. Flygresan bygger på att man investerar i något klimatreducerande och det blir en påläggskostnad på flygbiljetten. Att i efterhand kompensera för klimatpåverkan är som ett plåster på såren, såren har samma kostnad och plåster kostar extra. Totalkostnaden ökar jämfört med icke-klimatkompenserade flygresor. Det är dessutom debatterbart om klimatkompensation fungerar i praktiken eller om det som händer när någon köper en utsläppsrätt är att priset på utsläppsrätter ökar.

Substitutprodukter

Köttsubstitut som Oumpfh är ett (bra) försök att skapa en köttliknande produkt utan att föda upp djur, det är en helt annan process än att föda upp djur. Köttindustrin är enorm och har skalfördelar som substituten inte kan tävla med på kort sikt. Totalkostnaden för produkten är högre än priset för kött eftersom den helt enkelt kostar mer att producera. Klimatvinster är dock gjorda eftersom produktens klimatpåverkan är direkt mindre. Slutkonsumenten driver förändring genom att finansiera utveckling av nya produkter som förhoppningsvis leder till klimatvinster. Detta är mycket viktigt för samhällets utveckling mot lägre CO2-utsläpp.

Resurseffektivisering

Om vi jämför skyskrapor med singelhus kan vi konstatera att det, bland annat, går åt mindre mark och mindre uppvärmning för per boende i skyskraporna. Slutkunden får samma produkt (ett boende) och tack vare resurseffektivisering genom delning minskar både kostnad och klimatpåverkan. Företag vars affärsmodell bygger på resurseffektivisering hamnar i en fin situation som innebär att i takt med att företaget går bättre får kunden tillgång till en billigare vara eller tjänst med lägre CO2-utsläpp. Heap carsharing befinner sig just i den här sk. sweet spotten eftersom affären går ut på att få fler människor att använda färre bilar och därmed minska antalet nytillverkade bilar/resa och minska antalet parkeringar/resa.

Slutsats

Svaret är ja. Hyrbil genom heap kan vara både billigare och miljövänligare än traditionella hyrbilsföretag. Det gäller dessutom många andra varor och tjänster.

bg logo